Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Udtalelser

"Det er DD2's mål at finde den rigtige behandling til den enkelte type 2 diabetespatient."

Henning Beck-Nielsen, bestyrelsesformand, DD2

 
"Fysisk aktivitet er et lægemiddel for personer med type 2 diabetes."

Bente Klarlund, professor overlæge dr. med., leder af Center for Inflammation og Metabolisme. DD2: Leder af projekt om fysisk aktivitet med fokus på intervalgang

 

"DD2 en enestående mulighed for at følge diabetespatienter via biobank og de danske højkvalitetsregistre. Det vil bringe dansk forskning helt i front og være til stor gavn for diabetespatienter."

Professor Henrik Toft Sørensen, MD, DMSc, Aarhus Universitetshospital

 

"DD2-satsningen er den strategisk indlysende vej frem imod en mere effektiv og individualiseret forebyggelse og behandling af type 2 diabetes ikke blot i Danmark, men overalt i verden."

Allan Vaag, professor, dr.med., overlæge, Rigshospitalet

 

"DD2 vil i fremtiden bidrage til at få den rigtige tablet i den rigtige mund"

Professor Jørgen Rungby, MD, DMSc, Aarhus Universitet

DD2 på 2 minutter

Indtast email