Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Styregruppe

Styregruppen udgøres af repræsentanter for projektpartnerne.

Medlemmer af styregruppen

Professor Henning Beck-Nielsen, dr.med., Syddansk Universitet, Odense (formand)
Klinisk Professor Jørgen Rungby, dr.med., Københavns Universitet
Professor Henrik Toft Sørensen, dr.med., Aarhus Universitetshospital
Professor Jens Søndergaard, praktiserende læge, klin.farm., ph.d., Syddansk Universitet, Odense
Professor Torsten Lauritzen, praktiserende læge, Aarhus Universitet
Klinisk Professor Troels Krarup Hansen, dr. med., Aarhus Universitet
Almen mediciner Søren Friborg, praksiskoordinator, Odense Universitetshospital

I styregruppemøderne deltager videre:

Projektleder Jens Steen Nielsen, cand.scient., ph.d., Odense Universitetshospital

 

DD2 på 2 minutter

Indtast email