Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Formål med DD2

Det er projektets overordnede mål at normalisere stofskiftet hos nydiagnosticerede type 2 diabetespatienter for at hindre diabeteskomplikationer og forbedre livskvaliteten.

Vi vil gerne gøre behandlingen af type 2 diabetespatienter forskningsbaseret - og derfor skal vi være bedre til at implementere den nye forskning i daglig klinik.

Derfor vil DD2 undersøge følgende hypoteser:

  • At det er muligt via behandlingsguidelines og struktureret organisation at normalisere risikoprofilen og undgå/reducere diabeteskomplikationer via kontinuerlig overvågning via danske sundhedsregistre, for derved at opnå viden om indikatorer for diabeteskomplikationer på lang sigt og herigennem at kunne opstille mål for nye interventioner.
  • At en biobank med DNA og plasma, urin- og vævsprøver til individuel karakterisering af type 2 diabetespatienter vil forbedre prognosen og konstruere en platform for individualiseret behandling.
  • At et øget dagligt fysisk aktivitetsniveau kan opnås og fastholdes hos nydiagnosticerede type 2 diabetespatienter, og at det vil forbedre prognosen særligt for hjerte-kar-sygdom (CVD).
  • At intensiveret og struktureret behandling i overensstemmelse med nationale guidelines og individualiserede behandlingsmetoder er omkostningseffektive.
  • At det er muligt via dette initiativ at konstruere en platform for at udvikle og teste ny medicin mod diabetes i Danmark.
DD2 på 2 minutter

Indtast email