Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Fagligt rådgivningsforum

Det faglige rådgivningsforum i DD2 har en bred og national forskningsfaglig sammensætning og udgøres af repræsentanter fra forskningsmiljøerne, der arbejder både med almen medicin og type 2 diabetes.

Kerneopgaverne i det faglige rådgivningsforum er at definere hvilket materiale, der skal indsamles, bidrage til optimering af materialeindsamlingen og fremme anvendelsen af materialerne til forskning og udvikling.

Medlemmer af det faglige rådgivningsforum

Professor Henning Beck-Nielsen (formand)
Klinisk professor Jørgen Rungby
Professor Henrik Toft Sørensen
Post doc, phd og læge Rasmus Køster-Rasmussen
Lektor, dr. med., overlæge Henrik Vestergaard
Centerdirektør Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow
Forskningschef, professor Niels Jessen
Enhedschef Annelli Sandbæk
Professor Niels Ejskjær
Almen praksis professor Jette Kolding Kristensen
Professor Kurt Højlund
Professor Jens Søndergaard

I møderne i det faglige rådgivningsforum deltager også

Programleder i DD2 Jens Steen Nielsen

Møder

Det faglige rådgivningsforum mødes 3-4 gange årligt.

 

DD2 på 2 minutter

Indtast email