Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Daglig ledelse

Den daglige ledelse i Odense

Programleder Jens Steen Nielsen, cand.scient., ph.d., Odense Universitetshospital

Almen mediciner Søren Friborg, koordinator i almen praksis, Odense Universitetshospital

Konsulent Anne-Grete Ramlov, cand.pharm., Odense Universitetshospital

Lægesekretær Lis Pavia Hansen, Odense Universitetshospital

Konsulent Lone Tornbjerg Pedersen, cand.merc., Odense Universitetshospital

Studentermedhjælper Maja Refshauge Kristiansen

 

 

DD2 på 2 minutter

Indtast email