Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Bevillinger

Projektet er støttet fra:

 • Det Strategiske Forskningsråd med 40 mio.
 • De deltagende institutioner med en egenfinansiering på 20 mio.
 • Diabetesforeningen med 0.5 mio.
 • Novo Nordisk Scandinavia A/B med 1 mio. (donation)
 • Novo Nordisk A/S med 12 mio. (unrestricted grant)
 • Sundhedsstyrelsen med 1 mio.
 • Region Syddanmark med 2.6 mio. (1 + 1.6 mio.)
 • Novo Nordisk Fonden 9.6 mio.
 • Novo Nordisk Fonden 40 mio.

Dertil kommer administrativ støtte fra de danske regioner. Projektet støttes også fagligt via samarbejde med blandt andet Danske Regioner, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), det Nationale Indikator Projekt (NIP), DAK-E og mange flere.

Interventionsstudiet "Individuel diabetesbehandling i almen praksis - IDA":

 • Region Syddanmarks Forskningspulje 2.67 mio.
 • Legat fra læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis 300.000 kr.
 • Herta Christensens Fond 0,05 mio.
 • Det Danske Diabetes Akademi 1.5 mio. (ph.d.-stipendier)
 • SDU 0.5 mio. (ph.d-stipendie)
 • Metaboismeskolen 0.5 mio. (ph.d.-stipendie)
 • Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje 750.000 kr.

Exercise Intervention (InterWalk) i samarbejde med CFAS:

 • Danish Diabetes Academy 3 års post.doc 
 • Region Hovedstaden (1.6 million)
 • Fonden til Lægevidenskabens Fremme: DKK 50.000
 • Krista og Viggo Pedersens Fond: DKK 35.000
 • Simon Spies Fonden: DKK 25.000
DD2 på 2 minutter

Indtast email