Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Bestyrelse

I bestyrelsen for DD2 sidder centerdirektørerne fra de fem Steno Diabetes Centre. Bestyrelsens primære opgave er at sikre DD2's nationale forankring og faciliere strategien for indsamlingen at prøver i DD2 i hele landet. 

Bestyrelsesmedlemmer

Allan Flyvbjerg, Centerdirektør Steno Diabetes Center Copenhagen
Troels Krarup Hansen, Centerdirektør Steno Diabetes Center Aarhus
Lise Tarnow, Centerdirektør Steno Diabetes Center Sjælland
Poul Erik Jakobsen, Centerdirektør Steno Diabetes Center Nordjylland
Jan Erik Henriksen, Centerdirektør Steno Diabetes Center Odense (formand)

I bestyrelsesmøderne deltager også

Jens Steen Nielsen, Programleder i DD2

Møder

Bestyrelsen mødes en gang årligt.

DD2 på 2 minutter

Indtast email