Email adresse

Vi kan se vi mangler din email adresse. Indtast den her.


Din email er ikke gyldig. Prøv igen

Ændre spørgeskema værdi


Portræt af Henning Beck-Nielsen

Henning Beck-Nielsen er professor ved Syddansk Universitet i Odense og overlæge ved Endokrinologisk Afdeling M på Odense Universitetshospital. Han er forsker og er nået usædvanligt vidt ad den bane, men han har altid taget sig tid og kræfter til patientkontakten, fordi han har troet på - og senere dokumenteret - at der er store gevinster i at lære diabetikere at passe på sig selv.

Bl.a. derfor har han skrevet boget "Angsten er der jo altid" - om angsten for lave blodsukre - og lagt stor vægt på beskrivelsen af, hvordan patienter kan mestre egen sygdom med både fysiske og psykiske belastninger.

Henning Beck-Nielsen har tidligere ledet Endokrinologisk Afdeling M og dens forskningsenhed, men koncentrerer sig nu om sin egen forskning og de to projekter, han er bestyrelsesformand og øverste leder af: Forskningsprojektet DD2 og Det Danske Diabetes Akademi, som er en national forskningsinstitution, stiftet på en bevilling på mere end 200 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden. Akademiets opgave er at uddanne fremtidens diabetesforskere og derigennem fremtidens diabeteslæger. DD2 er skabt via donationer fra bl.a. Det Strategiske Forskningsråd, Region Syddanmark og Novo Nordisk. Blandt de første resultater i DD2 er, at type 2 diabetes ikke er én sygdom, som man tidligere har troet, men mindst ti forskellige sygdomme, som kræver forskellige behandlinger.

Type 1 og type 2 diabetes skyldes ikke samme sygdom

Henning Beck-Nielsen var blandt de første i verden, som opdagede, at type 1 diabetes og type 2 diabetes ikke skyldes samme sygdom, nemlig mangel på hormonet insulin. Derimod får man type 2 diabetes, fordi ens celler ikke kan reagere på insulin, hvorefter sukkeret hober sig op i blodet. Denne forståelse af insulinresistens har været afgørende for den moderne behandling af type 2 diabetes, som hvert 20. menneske i verden lider af.

Han er også manden bag den såkaldte fynske model for diabetesbehandling, der har vist sig at forbedre både patienternes livskvalitet og livslængde. Princippet er at sætte meget tidligt ind over for sygdommens komplikationer, bl.a. gennem en grundig undervisning af både diabetikere og behandlere på hospitalernes diabetesskoler. I øvrigt et system, der kom til at danne forbillede for patientskoler inden for en række andre sygdomsområder.

"Det er 10 gange dyrere for samfundet at behandle en diabetiker på sygehuset end at forebygge og behandle ambulant. Så det er i alles interesse at stille diagnosen så tidligt som muligt for at undgå alvorlige komplikationer såsom blodpropper, amputationer og blindhed. Desværre opdager mange danskere stadigvæk alt for sent, at de har sukkersyge," siger Henning Beck-Nielsen. Hans seneste forskning har dokumenteret, at en effekt af hans fynske model er, at antallet af diabetesrelaterede amputationer er faldet med 10-15 pct. årligt gennem de seneste 16 år, hvor hans behandlingstanker er realiseret. Henning Beck-Nielsen har forsket i diabetes siden 1974, og hans resultaters betydning for vores viden om type 2 diabetes har været stor. Fx var han blandt de første til at vise, at overvægt, fed mad og mangel på motion spiller en afgørende rolle for udviklingen af diabetes.

Modtaget en række videnskabelige priser

Henning Beck-Nielsen har modtaget en række videnskabelige priser, bl.a. Hagedorn Prisen, Novo Nordisk Prisen og den tyske Poul Langerhans-medalje. Det tyske diabetesselskab, der har indstiftet denne pris, gav den til Beck-Nielsen for "hans enestående videnskabelige arbejde, der har fået os til at forstå, hvorfor nogle mennesker får type 2 diabetes."

Videnskabelig produktion fra Henning Beck-Nielsen

Publikationer og citationer

I alt 487, inkl. 30 bogkapitler. Web of Science angiver 627 publikationer inkl. abstracts, der er citeret mere end 16500 gange. H-index 67.

Videnskabelig "impact"

Enkelte punkter skal kort fremhæves:

Henning Beck-Nielsen

- var blandt de første til at beskrive insulinreceptoren hos mennesker,

- var blandt de første til at beskrive insulinresistens hos mennesker,

- viste som den første, at insulinresistens hos type 2 diabetikere skyldes nedsat glykogensyntaseaktivitet

- dette er blevet bekræftet i utallige arbejder og er nu et faktum,

- viste som den første, at insulinresistens kan behandles med diæt,

- beskrev sammen med norske forskere den første insulinreceptordefekt, som medfører lipodystrofi og diabetes (New England Journal of Medicine).

Henning Beck-Nielsen og hans forskningsgruppe:

- viste som de første, at insulinresistens allerede er til stede hos slægtninge, som derved har stor risiko for type 2 diabetes. Dette har stor betydning for forståelse af sygdommens naturhistorie og for screeningen for type 2 diabetes. Screeninger på denne baggrund gennemføres i USA.

Sammenfattende:

- Om patofysiologien for type 2 diabetes kan konkluderes, at de nævnte arbejder har sat fokus på årsag og behandling, hvilket har medvirket til, at sygdommen i dag opfattes som en seriøs sygdom og behandles herefter. Dette var ikke tilfældet, da Henning Beck-Nielsen startede i 1974. Et arbejde i The Lancet har vist, at den forbedrede behandling også har resulteret i en nedsat dødelighed af type 2 diabetes i Danmark!

- På basis af den patofysiologiske viden om insulinresistens i skeletmuskulatur i lever og nedsat betacellefunktion har Henning Beck-Nielsen og hans forskningsgruppe udviklet et nyt koncept for behandling af type 2 diabetes: tripleterapi, der nærmest kan normalisere blodglukoseværdierne døgnet igennem.

30-10-2018Mød DD2 på Lægedage i Bella Center den 12.-16. november
26-09-2018DD2 indgår samarbejde om national diabetesbiobank
29-08-2018Diagnosetidspunktet for indrullering ændres til indenfor 2 år
02-07-2018Indrulleringen til IDA projektet er afsluttet
18-06-2018Ny bestyrelse og fagligt rådgivningsforum i DD2
29-05-2018Indrulleringen til IDA projektet er nået målet
22-05-2018Nyt studie med DD2 data: patienter med type 2 diabetes er ikke ens
20-11-2017DD2 fortsætter de næste 5 år
02-10-2017Overlæge Jørgen Rungby ny professor på KU
12-06-2017DD2 på ADA (American Diabetes Association)
02-12-2016Ny spørgeskemaundersøgelse skal identificere behov og ressourcer blandt personer under 45-årige med type 2 diabetes
23-09-2016Dansk forskning indhenter real life data om anvendelsen af SGLT-2
23-09-2016Nyt projekt skal give diabetespatienter bedre og billigere behandling
09-12-2015Portræt af Henning Beck-Nielsen
30-11-2015Vindere af konkurrence
23-10-2015DD2 til Lægedage i Bella Centret
05-10-2015Bagger-Sørensen Fondens pris til Torsten Lauritzen
05-10-2015DD2 ser på sundhedsvæsenet i Kina
24-08-2015Med til at give danske diabetikere et bedre liv
06-05-2015Nye retningslinjer om rehabilitering af type 2 diabetikere er nu i høring
16-04-2015DD2 fortsætter tilmeldingen af patienter
20-02-2015DD2 afholder 3 symposier om individuel behandling af type 2 diabetes
17-09-2014Danmark blandt Europas 3 bedste til at behandle diabetes
11-09-2014DD2-pressemeddelelse: Nu er det bevist: Diabetikere kan gå sig til et bedre helbred
01-09-2014Hør Bente Klarlund i P1 om DD2 og InterWalk
15-08-2014DD2 i Diabetologia om intervalgangs effekt
12-08-2014Kiropraktorer bakker op om DD2
04-06-2014DD2 i Ugeskrift for Læger
27-05-2014Vigtigt med ny national strategi for diabetes
25-04-2014DD2 fortsætter det gode samarbejde med danske fodterapeuter
08-04-2014Ny DD2-genteknologi skal forbedre diabetesbehandling
10-03-2014Diabetesforeningen i Faxe inviterer til foredrag om intervalgang
21-02-2014DD2-spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet
24-01-2014Hør DD2 i Sundhed på P1 mandag kl.11.03
14-01-2014Jørgen Leth og Bente Klarlund om intervalgang
20-12-2013DD2s 2013 i glimt
12-11-2013Mød DD2 til Lægedage i Bellacentret
10-11-2013Hent InterWalk app nu i App Store
04-10-2013DD2 inviteret til at holde oplæg på EASD
12-09-2013Ny interviewbog om hypoglykæmi "Angsten er der jo altid"
10-07-2013Se ny film om DD2 og type 2 diabetes
09-07-2013DD2 når nye mål
09-07-2013DD2 kan nu ses over alt i Danmark
06-06-2013Fysisk træning mod kronikersygdomme
13-05-2013Diabetespris til Henning Beck-Nielsen
13-03-2013DD2 starter 2013 med stor fart
13-03-2013DD2-diabetes-arbejde når sundhedsminister Astrid Krag
12-03-2013Fremtidens behandling af type 2 diabetes – gratis foredrag
21-01-2013DD2-forskning vinder videnskabelig pris
15-01-2013DD2 samarbejder nu med fodterapeuter
15-10-2012Ny publicering om intervalgang
15-10-2012Første videnskabelige beskrivelse af DD2
15-10-2012Bred national opbakning til DD2
15-10-2012DD2-resultater giver bedre behandling til type 2 diabetespatienter
15-10-2012Ny DD2-forskning: Type 2 diabetes skal behandles individuelt efter undertype
15-10-2012Sæt fart på din gåtur og få en bedre sundhed
24-05-2012DD2 i Region Hovedstaden
24-05-2012Intervalgang - en træningsmodel der virker!
01-02-2012DD2 Vokser
31-01-2012DD2 i P1 Sundhed
19-10-2011Madopskrifter for diabetikere på DD2.nu
05-07-2011DD2 NYT: Danmark dyrker DD2-projektet
08-04-2011DD2 NYT: Japansk gåtræning mod type 2 diabetes?
09-12-2010DD2 NYT: DD2 i DR Deadline og Update
09-12-2010DD2 NYT: DD2 i TV2 Østjylland
09-12-2010DD2 NYT: Den første patient
31-08-2010Video: Henning Beck-Nielsen om ideén bag DD2
30-08-2010Video: Inge Mærkedahl, med et oplæg om strategisk sundhedsforskning
29-08-2010Video: Preben G. Rudiengaard om DD2 i et politisk perspektiv
28-08-2010Video: Præsentation af DD2 ved Jens Sandahl Christiansen
27-08-2010Video: Præsentation af DD2 ved Henning Beck-Nielsen
26-08-2010Video: DD2 i Diabetesforeningens perspektiv
25-08-2010Video: Brødrene Koch, diabetes set i et diabetespatientperspektiv
24-08-2010Video: Stemningsvideo fra DD2´s åbningsreception
DD2 på 2 minutter

Indtast email